Uudised
28. aug.

2018

Ootame 15. septembril kõiki huvilisi tutvuma Kose reoveepuhastusjaamaga (aadress Põllu 14, Kose alevik). Avatud uste päeval saab oma silmaga näha, kuidas saab reoveest vesi, mida tohib loodusesse tagasi lasta. Üritus on kõigile huvilistele tasuta! ...

28. juuni

2018

      OÜ Kose Vesi tellis 2017. aastal Ravila aleviku ning Palvere, Vardja ja Oru külade ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks põhiprojektid. Oru piirkonna projekti koostas AS Schöttli Keskkonnatehnika ning teiste ...

25. mai

2018

Alates 25.05.2018 kohaldatakse isikuandemetele Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või ...

25. mai

2018

Alates 5. juunist saab Keskkonnainvesteeringute Keskusest küsida toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks. Toetust antakse nende asulate elanikele, kus elab üle 2000 inimese. Kose vallas saavad taotluse esitada ainult Kose aleviku ...

07. mai

2018

18. aprillist asus tööle tootmisjuhina Jaak Kruusement. Tema tööülesandeks on tagada oma meeskonnaga OÜle Kose Vesi kuuluvate vee- ja kanalisatsioonirajatiste nõuetekohane töö. Seda tööd seni teinud pikaaegne veemajandustöötaja Jüri-Tõnis ...

07. mai

2018

OÜ Kose Vesi lõpetab 10. maist 2018 kaugkütte perioodi Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila alevikes. Täiendav info: Rein Tamm (5280130, rein@kosevesi.ee).

24. nov.

2017

OÜ Kose Vesi teeninduspiirkonnas (Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila alevik, Oru, Palvere, Vardja, Kuivajõe ja Karla küla) kehtivad tänased vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad 1.05.2012. aastast. Et katta sellest ajast koos elukalliduse kasvuga ...

26. sept.

2017

Tarbijate soovil alustati 21. septembril Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila alevikes kaugküttega.

08. aug.

2017

Kose-Uuemõisa alevikus riivavad täna kohati silma vanad maapealsed kaugkütte torustikud, millede soojakaod on samuti suured. Nende torustike rekonstrueerimiseks oli juba 2011. aastal koostatud Herman Inseneribüroo OÜ poolt rekonstrueerimisprojekt, ...

13. juuli

2017

Vastavalt Kose valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (üvk ) arengukavale on planeeritud Vardja, Ravila ning Palvere asulate üvk-d rekonstrueerida aastatel 2018-2023 erinevate ehitusprojektide raames. Et vee-ettevõttel on tekkinud vajadus kiirendada ...