2010-2011 Vardja küla ühisveevärgi rekonstrueerimine
Vardja veetrasside rekonstrueerimine

KIK-v

Vardja küla vee kvaliteet oli olnud aastaid halb just eriti kõrge rauasisalduse tõttu.

Ülemäärane raud sattus eelkõige joogivette veetorustikest, mis oli ehitatud omaaegse suure sõjaväeosa veetarbimise rahuldamiseks. Käesoleva aja tarbimist arvestades olid aga torude läbimõõdud  suured ja vesi seisis nendes enne tarbijani jõudmist kaua.

2010. aastal OÜ Augur poolt koostatud küla veetrasside  rekonstrueerimise projekti alusel taotles OÜ Kose Vesi  2011. aastal SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus toetust Vardja veevärgi rekonstrueerimiseks.

Toetus saadi ja juulis viidi läbi hanked ehitajate ja ehitusjärelevalve leidmiseks. Omaosaluse tasus OÜ Kose Vesi.

Trasside rekonstrueerimise teostas OÜ Vesiehitus, puurkaev-pumpla ümberehituse  OÜ Callefiks.

Tööd lõpetati oktoobriks 2011.

Kokku vahetati välja ca 900 jm veetorustikke ja rekonstrueeriti Vardja puurkaev-pumpla – sinna paigaldati rauaeraldusfiltrid. Tarbija juures vähenes nende tööde tulemusena rauasisaldus vees  üle 20 korra.