Teenuste eest tasumine
Teenuste eest tasumine

OÜ Kose Vesi koostab kliendi poolt teatatud näidu alusel teenuste tarbimise arve ja edastab selle kliendile vastavalt kokkulepitud viisil kas e-kirjana või tavaposti teel.

Kui kliendil puudub veearvesti, esitatakse talle arve vastavalt tarbimiskoha elanike arvule või pindalale ja tarbimisnormile ühe elaniku või pindala ühiku kohta.
Pärast Teie poolselt kontrolli arve õigsuse suhtes palume see tasuda arvel toodud tähtajaks.

Kui Teil tekib arve sisu kohta küsimusi või leiate sellel ebatäpsusi, siis palume võtta ühendust meie klienditeeninduse infotelefonil 6751 264. Meie klienditeeninduse infonumber vastab Teie kõnedele tööpäevadel kl 8.30 – 16.00. Kirjalikult võite saata oma küsimuse e-posti  info@kosevesi.ee  kaudu.

Tellige arve omale e-postiga!
Kui te soovite saada arvet e-postiga, siis palun andke meile oma soovist teada ning saatke meile oma e-posti aadress. Säästkem paberit ja hoidkem loodust!

Vee-,  kanalisatsiooni-  ja kaugkütteteenuse eest palume tasuda ainult arve alusel. Ettemakseid ilma arveta palume mitte sooritada.
Arvete eest tasumise võimalused on järgmised:
– Meie klienditeeninduses Põllu 14, Kose  alevikus (tasuda saab vaid sularahas)
– Ülekandega oma arveldusarvelt
– E-arve püsimakse lepingu alusel
E-arve püsimakse lepinguid saavad sõlmida kõikide pankade kliendid.

OÜ Kose Vesi arveldusarve:
– Swedbank, arveldusarve EE222200221021077367

Maksekorraldusel palume märkida makstava arve number.