Liitumistaotlus tehniliste tingimuste väljastamiseks
Liitumistaotlus tehniliste tingimuste väljastamiseks - koduklient

Soovin liituda Kose valla
ÜhisveevärgigaÜhiskanalisatsioonigaÜhisveevärgi ja kanalisatsiooniga

ning ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga soovin liita
EramuRidamaja boksMuu

Muu (täpsustage)

1. Isikuandmed

Eesnimi

Perekonnanimi

Isikukood

Elukoha aadress

Kontakttelefon

E-post

2. Kodukliendi esindaja andmed

Isiku ees- ja perekonnanimi või äriühingu nimetus

Isiku- või registrikood

Aadress

Kontakttelefon

E-post

3. Üldandmed

Kinnistu aadress

Katastritunnus

Leibkonna liikmete arv

4. Andmed olemasolevate hoonete kohta (hoone kasutusotstarve)

Hoone 1A

Hoone 2A

Hoone 3A

5. Andmed kavandatava hoonestuse kohta (hoone kasutusotstarve)

Hoone 1B

Hoone 2B

Hoone 3B

6. Liitumisega planeeritav veekasutus ja reovee kogused
Olmevesi/reovesi (m3/ööpäevas)

Hoone 1A

Hoone 2A

Hoone 3A