Liitumistaotlus tehniliste tingimuste väljastamiseks

  Liitumistaotlus tehniliste tingimuste väljastamiseks - koduklient

  Soovin liituda Kose valla

  ÜhisveevärgigaÜhiskanalisatsioonigaÜhisveevärgi ja kanalisatsiooniga

  ning ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga soovin liita

  EramuRidamaja boksMuu

  Muu (täpsustage)

  1. Isikuandmed

  Eesnimi

  Perekonnanimi

  Isikukood

  Elukoha aadress

  Kontakttelefon

  E-post

  2. Kodukliendi esindaja andmed

  Isiku ees- ja perekonnanimi või äriühingu nimetus

  Isiku- või registrikood

  Aadress

  Kontakttelefon

  E-post

  3. Üldandmed

  Kinnistu aadress

  Katastritunnus

  Leibkonna liikmete arv

  4. Andmed olemasolevate hoonete kohta (hoone kasutusotstarve)

  Hoone 1A

  Hoone 2A

  Hoone 3A

  5. Andmed kavandatava hoonestuse kohta (hoone kasutusotstarve)

  Hoone 1B

  Hoone 2B

  Hoone 3B

  6. Liitumisega planeeritav veekasutus ja reovee kogused
  Olmevesi/reovesi (m3/ööpäevas)

  Hoone 1A

  Hoone 2A

  Hoone 3A