2013 Oru küla keskuse ja Heinamäe piirkondade ning Palvere küla ja Kose-Uuemõisa aleviku Kosejõe piirkonna ühisveevärgi rekonstrueerimine

 KIK-v

 

2013. aasta alguses taotles OÜ Kose Vesi SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus  toetust nende piirkondade ühisveevärkide rekonstrueerimiseks, kus joogivesi ei vasta kvaliteedinõuetele. Üleliigse rauasisalduse poolest ei vastanud joogivesi nõuetele Palvere küla  ja osades Oru küla piirkondades ning Kose-Uuemõisas Kosejõe piirkonnas.

Kevade lõpus saadi positiivne rahastusotsus ja suvel viidi läbi ehitushanked. Veetrasside rekonstrueerimistööde hanke võitis AS K.U. Mell ja  puurkaevpumplatega seotud tööde hanke OÜ Callefiks. Ehitusjärelvalvet teostas Keskkonnaprojekt OÜ. Tööd lõpetati 2013. aasta detsembris.

 

Palveres paigaldati puurkaev-pumplasse rauaeraldusfiltrid ning vahetati välja pumpla sisesed torustikud ja automaatika.

 

Orus vahetati välja keskuse piirkonnas (külakeskus, koolimaja, lasteaed, kauplus) veetorustikud ning keskuse puurkaev-pumpla varustati rauaeraldusfiltrite ja uue automaatikaga. Likvideeriti ka siin aastaid kasutult seisnud Kontori puurkaev-pumpla.

Orus Heinamäe piirkonnas vahetati välja 2/3 veetorustikest ning ühendati läbi Oru Arenduse piirkonna torustike Männimäe puurkaev-pumplaga. Heinamäe pumpla likvideeriti.

 

Kose-Uuemõisas Kosejõe piirkonnas likvideeriti amortiseerunud Kosejõe puurkaev-pumpla ja ühendati piirkond mööda Metsa tänavat  Tööstuse puurkaev-pumplaga.

 

Tööde kogumaksumuseks oli 136 000 eurot, projekti omaosaluse tasus OÜ Kose Vesi.