Hankekord ja hankeplaan

OÜ Kose Vesi hangete läbiviimise aluseks on hankekord, millega saab tutvuda siit.

2019. aastal hankekorras toodud hankeplaani koostamise piirmääradele vastavaid hankeid ei korraldata.