Hankekord ja hankeplaan

OÜ Kose Vesi poolt korraldatavate hangete läbiviimise aluseks on hankekord, millega saab tutvuda siit.

2023. aastal hankeplaani nõuetele vastavaid hankeid ei toimu.