Ettevõttest
Ettevõttest

OÜ Kose Vesi osutab Kose vallas veevarustuse-,kanalisatsiooni- ning kaugkütteteenust.

Ettevõtte 100% omanik on Kose vald.
Ettevõttes töötab 10 inimest.

OÜ Kose Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teeninduspiirkondadeks on Kose, Kose-Uuemõisa, Ravila alevik ning Oru, Sepa, Karla, Vardja ja Palvere küla. Kaugkütteteenust pakutakse Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila alevikes.

Ettevõtte haldab:

  • 10 puurkaev-pumplat
  • 6 reoveepuhastit
  • 35 ülepumplat
  • 44 km vee- ja 48 km kanalisatsioonitrasse
  • 5 km soojatrasse.

Ettevõtte kõrvaltegevuseks on valla elanikele ja asutustele kuuluvate vee- ning kanalisatsioonitrasside remonditeenuse osutamine.