Ettevõttest
Ettevõttest

OÜ Kose Vesi osutab Kose vallas veevarustuse-,kanalisatsiooni- ning kaugkütteteenust.

Ettevõtte 100% omanik on Kose vald.
Ettevõttes töötab 8 inimest.

OÜ Kose Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teeninduspiirkondadeks on Kose, Kose-Uuemõisa, Ravila alevik ning Oru, Kuivajõe, Karla, Vardja ja Palvere küla. Kaugkütteteenust osutatakse Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila alevikes.

Ettevõtte haldab:

  • 9 veetöötlusjaama ja 1 puurkaev-pumplat
  • 4 reoveepuhastit
  • 39 reoveepumplat
  • 52,7 km vee- ja 68,9 km kanalisatsioonitorustikke
  • 5,1 km soojatrasse.

Ettevõtte kõrvaltegevuseks on valla elanikele ja asutustele kuuluvate vee- ning kanalisatsioonitrasside remondi- ja hooldusteenuse osutamine.