Teenustööde hinnakiri
OÜ Kose Vesi teenustööde hinnakiri

Osutame teenustöid OÜ Kose Vesi  ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teeninduspiirkondade klientidele Kose, Kose-Uuemõisa, Ravila alevikes ning Oru, Vardja, Palvere, Kuivajõe, Karla külades. 

Teenustööde tellimine
675 1264
info@kosevesi.ee

Avariitööde tellimine

53320446

Minimaalne teenustöötasu ajatöö puhul on 1 tunni tasu.

Töövälisel ajal teostatavate teenustööde korral on tööpäevadel töö hind  hinnakirjas toodud maksumusest kallim 1,5 ning puhkepäevadel ja riiklikel pühadel 2 korda.


  Ühik

Hind km-ta

Käibemaks Hind km-ga
Purgimine        
1m3 reovee purgimine eurot/m3 4,96 1,09 6,05
P.S! Nõudeid purgimisele vaata siit.        
 Kose vallas osutavad purgimisteenust:

 

  • OÜ Radix  Transport (564 84864, transport@radix.ee, http://www.radix.ee/)
  • FIE Olavi Vestel (5202785, olavivestel@hotmail.com)
       
Teenustööd        
Kinnistusiseste kanalisatsiooni välistorustike ummistuste likvideerimine eurot/tund 40,00 8,80 48,80
Veeühenduse sulgemine või avamine kliendi soovil eurot/kord 20,00 4,40 24,40
Veemõõdusõlme ehitus (sisaldab konsooli ja kahte sulgventiili).  eurot/sõlm 80,00 17,60 97,60
         Maksumusele lisanduvad muud lisamaterjalid.
Kinnistusisese veetorustiku survekatsetus eurot/tk 30,00 6,60 36,60
Veearvesti mõõtevea määramine kliendi soovil.         
DN 15 eurot/tk 70,00 15,40 85,40
DN 20 eurot/tk 80,00 17,60 97,60
DN 25 eurot/tk 90,00 19,80 109,80
DN 32 eurot/tk 104,00 22,88 126,88
DN 40 eurot/tk 120,00 26,40 146,40
DN 50 eurot/tk 140,00 30,80 170,80
DN 65 eurot/tk 170,00 37,40 207,40
         P.S Kui mõõteviga on lubatu piires, tasub töö eest klient, kui mõõteviga on üle lubatu, tasub vee-ettevõtja.
Soojusarvesti mõõtevea määramine kliendi soovil        
DN 15 eurot/tk 100,00 22,00 122,00
DN 20 eurot/tk 120,00 26,40 146,40
DN 25 eurot/tk 140,00 30,80 170,80
DN 32 eurot/tk 168,00 36,96 204,96
DN 40 eurot/tk 200,00 44,00 244,00
DN 50 eurot/tk 240,00 52,80 292,80
DN 65 eurot/tk 300,00 66,00 366,00
DN 80 eurot/tk 360,00 79,20 439,20
         P.S Kui mõõteviga on lubatu piires, tasub töö eest klient, kui mõõteviga on üle lubatu, tasub soojaettevõtja.
Veearvesti, soojusarvesti, maakraani jms plommimine eurot/tk 20,00 4,40 24,40
         
 
Muu        
Võlgnevuse tõttu peatatud veeühenduse taastamine eurot/kord 50,00 11,00 61,00
Omavoliline ühisveevärgi maakraani sulgemine eurot/kord 50,00 11,00 61,00
Varastatud või kliendi süül kasutamiskõlbmatuks muutunud
veearvesti asendamine, sõltuvalt toru läbimõõdust DN15-DN50
eurot/tk 150-400,00 33-88,00

183-488,00

Varastatud või kliendi süül kasutamiskõlbmatuks muutunud
soojusarvesti asendamine, sõltuvalt toru läbimõõdust DN15-DN80
eurot/tk 400-1200,00 88-264,00

488-1464,00

Vee- või soojusarvesti plommimine tingitud kliendi väärtoimingust eurot/kord 50,00 11,00 61,00
Vee või soojusarvesti näidu võtmine lepingutingimuste rikkumise tõttu eurot/kord 20,00 4,40 24,40
Atesteeritud proovivõtja poolt tarbevee või reoveeproovide võtmise teenus eurot/kord 50,00 11,00 61,00