Teenustööde hinnakiri
OÜ Kose Vesi teenustööde hinnakiri

Teenustööde hinnakiri kehtib Kose valla piires.

Minimaalne teenustöötasu ajatöö puhul on 1 tunni tasu!

Teenustööde tellimine
675 1264
info@kosevesi.ee

Avariitööde tellimine

53320446

Tööpäevadel töövälisel ajal (alates kella 17.00-st) teostatavate tööde korral korrutatakse hinnakirjas toodud maksumus  koefitsendiga 1,3 ning puhkepäevadel ja riiklikel pühadel koefitsendiga 1,5.


  Ühik Hind km-ta Käibemaks Hind km-ga
Purgimine
1m3 reovee purgimine eurot/m3 3,12 0,62 3,74
P.S! Nõudeid purgimisele vaata siit.
 Kose vallas osutavad purgimisteenust:

  • OÜ Radix  Transport (564 84864, transport@radix.ee, http://www.radix.ee/)
  • FIE Olavi Vestel (5202785, olavivestel@hotmail.com)
  • FIE Herkki Roosenbaum (5114830)
Teenustööd
Vee-, kanalisatsiooni- ja kaugküttetorustiku remont- või avariitööd eurot/tund 30,00 6,00 36,00*
Külmunud torustike sulatamine eurot/tund 41,67 8,33 50,00*
Veeühenduse sulgemine või avamine kliendi soovil eurot/kord 10,00 2,00 12,00*
Veemõõdusõlme ehitus eurot/sõlm 50,00 10,00 60,00
Kinnistusisese veetorustiku survekatsetus eurot/tk 30,00 6,00 36,00
Veearvesti DN15 mõõtevea määramine kliendi soovil. Kui mõõteviga on lubatu piires, tasub töö eest klient. eurot/tk 70,00 14,00 84,00
Soojusarvesti DN 25 mõõtevea määramine kliendi soovil. Kui mõõteviga on lubatu piires, tasub töö eest klient. eurot/tk 150,00 30,00 180,00
Veearvesti, soojusarvesti, maakraani jms plommimine eurot/tk 10,00 2,00 12,00
Muu
Võlgnevuse tõttu peatatud veeühenduse taastamine eurot/kord 50,00 10,00 60,00
Omavoliline ühisveevärgi maakraani sulgemine eurot/kord 50,00 10,00 60,00
Varastatud või kliendi süül kasutamiskõlbmatuks muutunud
veearvesti asendamine, sõltuvalt toru läbimõõdust DN15-DN50
eurot/tk 150-400,00 30-80,00

180-480,00

Varastatud või kliendi süül kasutamiskõlbmatuks muutunud
soojusarvesti asendamine, sõltuvalt toru läbimõõdust DN15-DN80
eurot/tk 400-1200,00 80-240,00

480-1440,00

Vee- või soojusarvesti plommimine tingitud kliendi väärtoimingust eurot/kord 50,00 10,00 60,00
Vee või soojusarvesti näidu võtmine lepingutingimuste rikkumise tõttu eurot/kord 10,00 2,00 12,00*
Atesteeritud proovivõtja poolt tarbevee või reoveeproovide võtmise teenus eurot/kord 20,00 4,00 24,00**

*lisandub materjalide maksumus ja/või transpordikulu 0,36 eurot/km (koos käibemaksuga)

** tellija transpordiga ja lisandub analüüside maksumus