Teenustööde hinnakiri
OÜ Kose Vesi teenustööde hinnakiri

Osutame teenustöid OÜ Kose Vesi  ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teeninduspiirkondade klientidele Kose, Kose-Uuemõisa, Ravila alevikes ning Oru, Vardja, Palvere, Kuivajõe, Karla külades. 

Teenustööde tellimine
675 1264
info@kosevesi.ee

Avariitööde tellimine

53320446

Minimaalne teenustöötasu ajatöö puhul on 1 tunni tasu.

Töövälisel ajal teostatavate teenustööde korral on tööpäevadel töö hind  hinnakirjas toodud maksumusest kallim 1,5 ning puhkepäevadel ja riiklikel pühadel 2 korda.


  Ühik

Hind km-ta

Käibe-maks Hind km-ga
Purgimine        
1m3 reovee purgimine eurot/m3 4,96 0,99 5,95
P.S! Nõudeid purgimisele vaata siit.        
 Kose vallas osutavad purgimisteenust:

 

  • OÜ Radix  Transport (564 84864, transport@radix.ee, http://www.radix.ee/)
  • FIE Olavi Vestel (5202785, olavivestel@hotmail.com)
       
Teenustööd        
Kinnistusiseste kanalisatsiooni välistorustike ummistuste likvideerimine eurot/tund 40,00 8,00 48,00
Veeühenduse sulgemine või avamine kliendi soovil eurot/kord 20,00 4,00 24,00
Veemõõdusõlme ehitus (sisaldab konsooli ja kahte sulgventiili).  eurot/sõlm 80,00 16,00 96,00
         Maksumusele lisanduvad muud lisamaterjalid.
Kinnistusisese veetorustiku survekatsetus eurot/tk 30,00 6,00 36,00
Veearvesti mõõtevea määramine kliendi soovil.         
DN 15 eurot/tk 70,00 14,00 84,00
DN 20 eurot/tk 80,00 16,00 96,00
DN 25 eurot/tk 90,00 18,00 108,00
DN 32 eurot/tk 104,00 20,80 124,80
DN 40 eurot/tk 120,00 24,00 144,00
DN 50 eurot/tk 140,00 28,00 168,00
DN 65 eurot/tk 170,00 34,00 204,00
         P.S Kui mõõteviga on lubatu piires, tasub töö eest klient, kui mõõteviga on üle lubatu, tasub vee-ettevõtja.
Soojusarvesti mõõtevea määramine kliendi soovil eurot/tk 10,00 2,00 12,00
DN 15 eurot/tk 100,00 20,00 120,00
DN 20 eurot/tk 120,00 24,00 144,00
DN 25 eurot/tk 140,00 28,00 168,00
DN 32 eurot/tk 168,00 33,60 201,60
DN 40 eurot/tk 200,00 40,00 240,00
DN 50 eurot/tk 240,00 48,00 288,00
DN 65 eurot/tk 300,00 60,00 360,00
DN 80 eurot/tk 360,00 72,00 432,00
         P.S Kui mõõteviga on lubatu piires, tasub töö eest klient, kui mõõteviga on üle lubatu, tasub soojaettevõtja.
Veearvesti, soojusarvesti, maakraani jms plommimine eurot/tk 20,00 4,00 24,00
         
 
Muu        
Võlgnevuse tõttu peatatud veeühenduse taastamine eurot/kord 50,00 10,00 60,00
Omavoliline ühisveevärgi maakraani sulgemine eurot/kord 50,00 10,00 60,00
Varastatud või kliendi süül kasutamiskõlbmatuks muutunud
veearvesti asendamine, sõltuvalt toru läbimõõdust DN15-DN50
eurot/tk 150-400,00 30-80,00

180-480,00

Varastatud või kliendi süül kasutamiskõlbmatuks muutunud
soojusarvesti asendamine, sõltuvalt toru läbimõõdust DN15-DN80
eurot/tk 400-1200,00 80-240,00

480-1440,00

Vee- või soojusarvesti plommimine tingitud kliendi väärtoimingust eurot/kord 50,00 10,00 60,00
Vee või soojusarvesti näidu võtmine lepingutingimuste rikkumise tõttu eurot/kord 20,00 4,00 24,00
Atesteeritud proovivõtja poolt tarbevee või reoveeproovide võtmise teenus eurot/kord 50,00 10,00 60,00