Liitumislepingu sõlmimise taotlus
Taotlus liitumislepingu sõlmimiseks

Soovin sõlmida liitumislepingu, et liituda
ÜhisveevärgigaÜhiskanalisatsioonigaÜhisveevärgi ja kanalisatsiooniga

1. Taotleja andmed

Eesnimi

Perekonnanimi

Isikukood

Elukoha aadress

Kontakttelefon

E-post

2. Kinnistu andmed

Kinnistu aadress

Katastritunnus

Liitumislepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid:
-käesolev Taotlus
-kinnistu omandit tõendava dokumendi koopia (ostu-müügi leping/kinnistamisotsus)
-kinnistu omaniku (liituja)isikut tõendava dokumendi koopia (ID kaart/pass)