1. juunist 2024 osutab Kose Vesi teenuseid ka Ardu ja Habaja alevikes
18. märts

2024

1. juunist 2024 osutab Kose Vesi teenuseid ka Ardu ja Habaja alevikes
Prindi uudis Prindi uudis

Vastavalt Kose Vallavolikogu otsusele nr 224, 21.12.2023, likvideeritakse 1. juuniks 2024 Sihtasutus Kõue Varahaldus  ning otsusega nr 239, 22.02.2024, määrati samast tähtajast Ardu ja Habaja alevikes veeteenuse osutajaks OÜ Kose Vesi. Samuti hakkab 1 juunist OÜ Kose Vesi osutama kaugkütte teenust Ardu alevikus.

Püüame omaltpoolt meie tulevastele Habaja ja Ardu klientidele teha  selle ülemineku võimalikult lihtsaks ja arusaadavaks.

Kliendi jaoks nähtavaim muutus on see, et alates juunikuust tuleb vee- ja soojaarvestite näidud teatada Kose Vesile, kes osutatud teenuste eest esitab teile arve. Kaugloetavate arvestite näidud loeme ise. Mehaaniliste arvestite näite saab saata meie koduleheküljelt (https://www.kosevesi.ee/ ), teatada telefonitsi 6751264 klienditeenindajale või jättes sõnumi sama telefoni automaatvastajale.

Ardus ja Habajal täna kehtivad vee- ja kaugkütteteenuse hinnad 1. juunist ei muutu.

Kõikide oma uute klientide ja tarbimiskohtadega soovime tutvuda personaalselt ning selleks võtame lähiajal teiega ühendust. See on vajalik klientide kontaktide värskendamiseks ning arusaamiseks, mis kuskil on ja mida teenuse parendamiseks muutma peab.

Tarbijatele, kelledel kaugloetavaid arvesteid mõõdusõlmedes ei ole, paigaldab 2024 aasta lõpuks oma kuludega  need Kose Vesi. Kaugloetavate arvestite eeliseid võrreldes mehaanilistega on mitmeid – suurem vastupidavus, täpsus, lekete kiirem avastamine. Kliendi vaates on suurimaks eeliseks aga see, et ei pea enam kuuvahetusel meeles pidama, et on vaja näitu teatada. Kaugloetavate arvestite näite saab vee ettevõtja ise lugeda eemalt spetsiaalsete seadmete abil.

Kastmisvee arvestamiseks peab olema paigaldatud kliendi enda poolt kastmisveearvesti. Arvestil peab olema kehtiv taatlustähtaeg ning plommitud vee-ettevõtja poolt.  Ühes kalendrikuus arveldakse soodushinnaga kastmisvett kuni 10m3. Soodustuse saamiseks peab kastmisvee tarbija Kose Vesile kuu esimese tööpäeva lõpuks kindlasti teatama kastmisvee arvesti näidu. Kastmisevee arvestamise kohta saab täpsemalt lugeda infot meie koduleheküljelt: https://www.kosevesi.ee/kliendile/kastmisvesi/.

Kõik veevärgi või kaugküttega seotud küsimused on alates juunikuust oodatud Kose Vesi klienditeeninduse telefonile 6751264 või meiliaadressile info@kosevesi.ee.

Share This :