Kastmisvesi
Kastmisvesi

Kastmisvee arvestus

 

OÜ Kose Vesi eraisikutest klientidel, kellel ei ole jooksva teenuse eest tasumisel võlgnevusi,  on võimalik taodelda kastmisveele eraldi arvestust.  Selleks tuleb esitada OÜle Kose Vesi vastav avaldus. Avalduse blanketi saab välja trükkida  (siit) ning see tuleb saata aadressile  Põllu 14, Kose alevik Kose vald Harjumaa 75101 või e-postile info@kosevesi.ee. Avaldust saab täita ka digitaalselt ning saata meile otse kodulehelt (siit). Kui kastmisvee avaldus on korra esitatud, siis ei pea sama kinnistu kohta avaldust järgnevatel aastatel korduvalt esitama.

Kastmisvee arvestamiseks on kaks võimalust:

1.  Paigaldada kastmisveetorule veearvesti. Informeerida sellest OÜ Kose Vesi, kelle esindaja vaatab tehtud väljavõtte üle, plommida veearvesti ja fikseerib algnäidu. Selline arvestusviis on täpne ning kastmisveetoru kaudu kasutatud vett saab arvestada aastaringselt.

NB! Väljavõtte kastmisveetorule võib teha peale veemõõdusõlme asuvast hoonesisesest torustikust! 

 

2. Mõõta kastmisvee kogust suvekuudel enam tarbitud veekoguse järgi. Seda võrreldes sama aasta  01.01-31.03 perioodi kuu keskmise vee tarbimisega. See kastmisvee arvestuse võimalus kehtib ajaperioodile 01. juuni- 31. august. Kui veetarbimine sellel perioodil on suurem talvise perioodi kuu keskmisest, loetakse see keskmist ületav vee kogus kastmisveeks.

Keskmise tarbimise järgi kastmisvee arvestamist on võimalik taodelda neil klientidel, kelle tarbimisajalugu on vähemalt 6 kuud.

 

OÜ Kose Vesi

Klienditeenindus

6751264