- Kose Vesi - https://www.kosevesi.ee -

Kastmisvesi

Kastmisvee kasutamise tingimused alates 1.05.2023

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lg 8  sätestab, et reovee ärajuhtimise ja puhastamise hinna arvestamise aluseks võetakse ühisveevärgist võetud vee kogus.

OÜ Kose Vesi võimaldab piiratud kogusele kastmisveele eraldi arvestust, mille korral ühisveevärgist võetud ja kastmisveeks kasutatud vee kogusest arvestatakse maha kanaliseerimata vee kogus. Selliseks arvestamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

Tarbimiskuul kasutamata soodustust järgevasse kalendrikuusse üle ei kanta!

Kastmisvee arveldamine