2009-2012 Kose aleviku ühisvee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekt
Kose aleviku ühisvee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekt

EL-v           KIK-v

11. veebruaril 2009 aastal tegi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus otsuse  rahastada Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist Kose aleviku ühisvee-ja kanalisatsiooni rekonstrueerimistöid summas 95,2 miljonit eek. Sellele oli planeeritud lisada projekti omaosalusena 19 miljonit eek Kose vallalt ja 17 miljonit eek OÜ-lt Kose Vesi.

Kokku viidi aastatel 2009-2012 läbi 10 riigihanget.

  • 2010. aasta sügiseks valmis Kose aleviku veetöötlusjaam, koos kaasaegse joogivee puhastusega.
  • 2011. aasta kevadeks valmisid Ülejõe, Keskuse ja Jõe piirkondade vee- ja kanalisatsiooni- torustikud.
  • 2011. aasta sügiseks valmisid Alu ja Kose-Risti piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustikud
  • 2011. aasta sügiseks oli paigaldatud 12 uut reoveepumplat ja rekonstrueeritud 1.
  • 2012. aasta kevadeks sai valmis Kose aleviku reoveepuhasti koos tehnoloogilise muda kompostimise kompleksiga. OÜ Kose Vesi kontor kolis Kosele (Põllu 14).

Projektijuhtimist ja omanikujärelvalvet teostas Infragate Eesti AS (www.infragate.ee).

Peale kvaliteetse joogivee said aleviku elanikud veel 220 uut liitumisvõimalust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.

Kokku läks projekt maksma ca 5,5 milj eurot.