2019 Kose aleviku kaugküttetrasside rekonstrueerimine

EL-vKIK-v

Kose aleviku kaugküttetrassid oli rekonstrueeritud suuremas osas juba 1998 aastal. Käesoleva projektiga rekonstrueeriti ka need osad mis siis tegemata olid jäänud. Töid teosta Hensel Grupp OÜ,  omanikujärelvalvet tegi Infragte Eesti AS.

Rekonstrueeriti 9 lõigus kokku 395 m amortiseerunud kaugküttetorustikku, asendades need maaaluste eelisoleeritud torudega.

Sellega on Kose Vesi kaugkütte teeninduspiirkondades kõik kaugküttetorustikud rekonstrueeritud.

Ehitustööde kogumaksumus on 117 170 eurot, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus  toetus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist oli 50%,  OÜ Kose Vesi omaosalus 50%.