Kaugloetavad veearvestid

Alates 2015. aastast hakkas OÜ Kose Vesi paigaldama klientide veemõõdusõlmedesse Taani tootja Kamstrup A/S  veearvesteid Multical 21. Nendes veearvestites kasutatakse veekoguse lugemiseks ultraheli signaali ning veenäite saab vee-ettevõtja ise lugeda eemalt spetsiaalse tarkvara abil.

Veearvestid hangiti Eesti Vee-ettevõtjate Liidu poolt korraldatud ühishanke raames ning projekti rahastas 85% ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ning 15% osas OÜ Kose Vesi.

Millised on kaugloetavate veearvestite eelised mehaaniliste ees?

 • Kliendid ei pea meeles pidama, et igal kuuvahetusel tuleb lugeda ja teatada vee-ettevõttele oma veearvesti näit.
 • Suurem vastupidavus. Kuna veearvestis puuduvad mehaanilised osad, ei ole ka neil võimalikke kulumise ega mõõtemehhanismi  vigastamise probleeme.
 • Täpsus ja kompaktsus. Mehhaanilisi veearvesteid tuli täpse näidu saamiseks paigaldada kindlasse asendisse ning veearvesti ees ja taga pidid olema kindla pikkusega sirged torulõigud. Seetõttu  ei  saanud veemõõdusõlme ehitada väga kompaktsena ning tihti  oli ka näite ebamugav lugeda. Kaugloetavad veearvestid on juba  ise  klass täpsemad ja  neid võib paigaldada mistahes asendisse ning  mistahes nurga alla. Samuti ei pea nende ees ega taga olema sirgeid torulõike.
 • Veearvesti ekraanil kuvatakse mitmeid hoiatusi, mis informeerivad võimalikust veeavariist hoone veetorustikus. Need aitavad hoolsal peremehel oma veevärki paremini silmas pidada ning vältida liigseid kulusid.

Multical 21 veearvesti tööpõhimõte

Veearvesti sees on kaks ultraheli saatjat-vastuvõtjat ning kaks peeglit, milledel ultraheli signaal peegeldub. Kahest saatjast saadetakse samaaegselt välja erinevates suundades ultraheli signaalid. Need peegelduvad peeglitel ning suubuvad vastuvõtjatesse. Mõõdetakse mõlema signaali levimise kiirust. Kui vesi  veearvestis seisab on signaalide levimise aeg võrdne. Kui aga vesi voolab läbi veearvesti, siis on see aeg erinev. Selle põhjal arvutatakse läbi veearvesti voolava vee kogus ning kuvatakse  see ekraanil numbritena.

Multical 21 veearvestite tööpõhimõtet ning omadusi illustreerib alltoodud video.

Mida oleks kliendil kasulik teada kaugloetavast veearvestist?

 • Veearvesti peab asuma ruumis mille temperatuur jääb +2 ja +55 °C vahele.
 • Arvesti sisendi poolele on paigaldatud 3mm silmaga sõel ning väljundpoolele tagasilöögiklapp.
 • Ekraani tähised.
  • Tarbitud vee kogus m3-tes kuvatakse 5 suure numbriga. Väikesed numbrid peale koma näitavad liitrite arvu.
  • Kui arvestis on õhku, ilmub ekraanile kiri DRY (kuiv). See kaob kui arvesti on täidetud veega.
  • Kui vesi voolab läbi arvesti, siis peaekraanist vasakul pool asuval voolamise graafilisel ekraanil kuvatakse nooled. Kui vesi seisab nooli ei kuvata.
  • Kui arvesti ei ole viimase 24 tunni jooksul registreerinud vee seiskumist minimaalselt 1 tunnise perioodi vältel, ilmub ekraanile kiri LEAK (leke). See võib olla märk lekkivast kraanist või jooksvast WC potist.
  • Kiri BURST (lõhkemine) näitab et veevool on ületanud eelnevalt programmeeritud limiidi vähemalt 30 min jooksul, mis on märk lõhkenud veetorust.
  • Kiri TAMPER (mõjutamine) näitab et veearvesti tööd on proovitud väliselt mõjutada.
  • Kiri REVERSE (tagurpidi) näitab et vesi voolab läbi arvesti vales suunas.
 • Täpset tarbimise ja häirete  ajalugu ning muud sellist on võimalik ainult vee-ettevõtte töötajal lugeda veearvesti mälust spetsiaalse tark- ja riistvaraga.

Näitude kauglugemine

Kui kliendi veemõõdusõlme on paigaldatud kaugloetav veearvesti, ei ole kliendil endal enam vajadust näite meile teatada. Edaspidi loeb näite vee-ettevõte ise. Veearvesti talletab näitude, häirete jms ajaloo veearvesti mälus. Iga 96 sekundi tagant saadab veearvesti infot  väljapoole. Info kauglugemiseks on  igasse asulasse paigaldatud vastavad seadmed mis selle kokku koguvad ja Kose Vesile edasi saadavad. Kui on raadiolevi probleemid, siis saab infot koguda ka vee-ettevõtte autosse paigaldatud vastava nutiseadmega.  Meie töötaja sõidab autoga mööda tänavaid ning seade loeb majadest möödudes veearvestite näidud.

Ükskõik kuidas ja millal vee-ettevõtja kuu alguses neid näite ka ei loe, loetakse veearvesti mälust ikkagi täpselt kuuvahetusel  fikseeritud näit.

Kas kaugloetav veearvesti on inimesele kahjulik?

Kamstrup, kui ka kõik teised analoogset veearvestite andmeedastusmoodust kasutavad tootjad, peavad oma tooteid testima vastavalt Euroopa Liidus kehtivatele normidele. Juhul, kui nende poolt tarnitavate veearvestite info edastamise raadiolained ei vasta etteantud ja kokkulepitud standarditele, ei tohi neid Euroopa Liidus müüa. Veearvesti Multical 21 ja flow IQ 3100 raadioside on heaks kiidetud vastavalt dokumendile – R&TTE 1999/5/EC – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0005&from=en

Veearvestid kasutavad andmete edastamiseks raadiolainepikkust 868-870 MHz. 800-900 MHz sagedusalas toimib ka meie igapäevases elus möödapääsmatu:  GSM side, 2G – 900 ja 1800 MHz, 3G – 900 ja 2100 MHz ning 4G – 800, 1800 ja 2600 MHz.

Meid ümbritsev elukeskkond koosneb paljudest kiirgusallikatest. Allpool võrdluseks mõnede meie igapäevases elus kasutuses olevate elektroonsete seadmete väljundvõimsused.

100 kW                                 –              Tüüpilise 50 km levikualaga FM ringhäälingu saatejaama efektiivne kiirgusvõimsus

1 kW = 1 000 W                  –              Tüüpiline mikrolaineahju kiiratud RF-võimsus. Maksimaalne lubatud amatöörraadiojaama väljundvõimsus Eestis

2 W                                        –              UMTS/3G maksimaalne väljundvõimsus mobiiltelefonides (esimese võimsusklassi telefonid)

200-500 mW                                –              Tavaline mobiiltelefoni saatevõimsus

100 mW                                –              Bluetooth klass I väljundvõimsus

32 mW                                  –              Tavaline traadita kohtvõrgu saatevõimsus sülearvutites

Erinevate internetist saada olevate wifi ruuterite väljundvõimsus võib küündida kuni 600 mW.

Andmeid edastades on kaugloetava veearvesti  väljundvõimsus  10- 25 mW.

Seega on mobiiltelefoni kiirgusvõimsus suurem  kaugloetava veearvesti omast kuni 50 korda!  

Seejuures sõltub kiirgusvõimsuse mõju meile  ka sellest kui lähedal on kiirgusallikas meie kehale. Telefon on meil taskus, aga veearvesti kusagil kõrvalruumis mitme seina taga. Seega on see vahe veel suurem.

Loe veel fakte kauglugemise mõju kohta inimesele siit.