Taotlus projekti kooskõlastamiseks

  Taotlus projekti kooskõlastamiseks - koduklient

  Projektinimetus

  Projekteerija

  Projekti tellija

  Tellija telefon

  Tellija e-post

  Kooskõlastuse saamiseks vajalikud dokumendid:
  -käesolev Taotlus
  -projekt
  -üks komplekt projekti joonistest (koopia, OÜ Kose Vesi arhiivieksemplar)