Taotlus projekti kooskõlastamiseks
Taotlus projekti kooskõlastamiseks - koduklient

Projektinimetus

Projekteerija

Projekti tellija

Tellija telefon

Tellija e-post

Kooskõlastuse saamiseks vajalikud dokumendid:
-käesolev Taotlus
-projekt
-üks komplekt projekti joonistest (koopia, OÜ Kose Vesi arhiivieksemplar)