Ajalugu
Ajalugu

Ühisveevärgi rajamine ja arendamine Kose vallas on toimunud ca viiekümne aasta jookul – vanim puurkaev asub Kose-Uuemõisa alevis ja on rajatud 1954.aastal. Iga piirkonna arendamisega tegeles majand või ettevõte, mis selles piirkonnas sel ajal tegutses.

Eesti Vabariigi taasiseseisvumise järel koondas Kose Vallavalitsus kõik Kose valla ühisveevärgi varad ja kuulutas konkursi operaatorfirma leidmiseks. Valituks osutus AS K.U.Mell. Alates 1993.aastast tegelesime ühisveevärgiteenuse osutamisega AS K.U. Melli osakonnana. Veevärgitöö moodustas ca ühe viiendiku AS K.U.Melli käibest.

Lähtudes seadustest ja soovist muuta veevärgi tulud ja kulud võimalikult läbipaistvateks, ostustasime luua veevärgile omaette ettevõtte – 2003.aasta algusest hakkas tegutsema AS K.U.Melli tütarettevõttena Osaühing Kose Vesi.

2006.aasta kevadel omandas Kose vald 51,1% OÜ Kose Vesi osadest ja alates 2008a suvest on vald 100%  ettevõtte omanik.

Vastavalt Kose Vallavolikogu otsusele 20. juunist 2013, nr.203, ühendati ühiseks ettevõtteks OÜ Kose Vesi ning seni Kose vallas kaugkütte teenust osutanud UM Soojus OÜ. Alates 2013. aasta sügisest osutab seetõttu Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila alevikes ka  kaugkütte teenust OÜ Kose Vesi.