Veeteenuse hind muutub alates 01. novembrist 2023
25. sept.

2023

Seoses elektrihindade alanemisega esitas OÜ Kose Vesi Konkurentsiametile taotluse veeteenuse hindade muutmiseks ja 22. septembril 2023.a. kooskõlastas Konkurentsiamet otsusega nr 9-3/2023-030 uued veeteenuse hinnad. 01. novembrist 2023.a. hakkavad ...

21. sept.

2023

Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila alevikes alustatakse kütmist 26. septembrist 2023. Täpsem info: soojamajanduse spetsialist Rein Tamm, 52 80 130, rein@kosevesi.ee

10. apr.

2023

Peagi saabuvad kuumad ja kuivad suvepäevad toovad päevakorda jälle kastmisvee küsimuse. Kõrbevat muru ja närtsinud taimi on kõige mugavam kasta ühisveevärgist tuleva veega. Avad kraani ja vesi tuleb. Aga kas see on ka mõistlik, soodsam ja ...

10. apr.

2023

Nõukogude ajal väljakujunenud Oru küla asendiplaan on selline, et küllatki kompaktse keskuse ümber paiknevad kilomeetrise vahega üksikud elamurajoonid. Need suhteliselt väikese elanike arvuga piirkonnad on ühendatud omavahel pikkade ...

05. jaan.

2023

Jaanuarist saavad linnade ja asulate majaomanikud veel kord taotleda toetust veevärgi ja kanalisatsiooni rajamiseks, ent raha jagub vaid kiirematele. Toetus on mõeldud inimestele, kelle majapidamine või kinnistu asub tiheasustusalal ehk linnas, alevis, ...

18. okt.

2022

Seni kehtinud veeteenuse hind kehtib 1. juulist 2022. Kui veebruari kuus Konkurentsiametile esitatud hinnataotluses oli viimase kolme kuu keskmine elektrienergia hind 11,187 senti/kWh, siis juuli kuni septembrikuu keskmine on 27,499 senti/kWh.Aasta ...

16. sept.

2022

Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila alevikes alustatakse kütmist 19. septembrist 2022. Täpsem info: soojamajanduse spetsialist Rein Tamm, 52 80 130, rein@kosevesi.ee

30. aug.

2022

30. augustil 2022 kooskõlastas Konkurentsiamet otsusega nr 30.08.2022 nr 7 3/2022 105 uue soojuse piirhinna, mis hakkab kehtima OÜ Kose Vesi teeninduspiirkondades (Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila võrgupiirkond) 10. oktoobrist 2022.  Uus käibemaksuta ...

01. juuni

2022

Seoses 2021-2022 aastatel Kose aleviku reoveepuhasti ning Oru küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks tehtud investeeringutega ja inflatsioonist tingitud  püsikulude suurenemisega, esitas OÜ Kose Vesi Konkurentsiametile taotluse ...

19. mai

2022

OÜ Kose Vesi lõpetab 25. maist 2022 kaugkütte perioodi Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila alevikes. Täiendav info: Rein Tamm (kontakt 52 801 30 või rein@kosevesi.ee).