Hea võimalus lasta tasuta kontrollida oma puurkaevu vee kvaliteeti
05. dets.

2018

Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EKUK) kutsub maapiirkondades elavaid salv- ja puurkaevude kasutajaid osalema uuringus, et koguda infot kaevude vee kvaliteedi kohta. Hea võimalus lasta kontrollida salv- või puurkaevu vett. Uuring on TASUTA! Täpsem info ...

21. sept.

2018

OÜ Kose Vesi alustab 24. septembrist  2018/2019.a. kütteperioodi Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila alevikes. Täiendav info: soojamajanduse spetsialist Rein Tamm, 5280130.

28. aug.

2018

Ootame 15. septembril kõiki huvilisi tutvuma Kose reoveepuhastusjaamaga (aadress Põllu 14, Kose alevik). Avatud uste päeval saab oma silmaga näha, kuidas saab reoveest vesi, mida tohib loodusesse tagasi lasta. Üritus on kõigile huvilistele tasuta! ...

28. juuni

2018

      OÜ Kose Vesi tellis 2017. aastal Ravila aleviku ning Palvere, Vardja ja Oru külade ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks põhiprojektid. Oru piirkonna projekti koostas AS Schöttli Keskkonnatehnika ning teiste ...

25. mai

2018

Alates 25.05.2018 kohaldatakse isikuandemetele Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või ...

25. mai

2018

Alates 5. juunist saab Keskkonnainvesteeringute Keskusest küsida toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks. Toetust antakse nende asulate elanikele, kus elab üle 2000 inimese. Kose vallas saavad taotluse esitada ainult Kose aleviku ...

07. mai

2018

18. aprillist asus tööle tootmisjuhina Jaak Kruusement. Tema tööülesandeks on tagada oma meeskonnaga OÜle Kose Vesi kuuluvate vee- ja kanalisatsioonirajatiste nõuetekohane töö. Seda tööd seni teinud pikaaegne veemajandustöötaja Jüri-Tõnis ...

07. mai

2018

OÜ Kose Vesi lõpetab 10. maist 2018 kaugkütte perioodi Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila alevikes. Täiendav info: Rein Tamm (5280130, rein@kosevesi.ee).