1. jaanuarist 2018 muutuvad veeteenuse hinnad
24. nov.

2017

OÜ Kose Vesi teeninduspiirkonnas (Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila alevik, Oru, Palvere, Vardja, Kuivajõe ja Karla küla) kehtivad tänased vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad 1.05.2012. aastast. Et katta sellest ajast koos elukalliduse kasvuga ...

26. sept.

2017

Tarbijate soovil alustati 21. septembril Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila alevikes kaugküttega.

08. aug.

2017

Kose-Uuemõisa alevikus riivavad täna kohati silma vanad maapealsed kaugkütte torustikud, millede soojakaod on samuti suured. Nende torustike rekonstrueerimiseks oli juba 2011. aastal koostatud Herman Inseneribüroo OÜ poolt rekonstrueerimisprojekt, ...

13. juuli

2017

Vastavalt Kose valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (üvk ) arengukavale on planeeritud Vardja, Ravila ning Palvere asulate üvk-d rekonstrueerida aastatel 2018-2023 erinevate ehitusprojektide raames. Et vee-ettevõttel on tekkinud vajadus kiirendada ...

11. mai

2017

Talv oli ehitamiseks soodne, mistõttu ehitaja lõpetas aleviku idaosas toimunud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise tööd üle kuu planeeritust varem. Selle eest suured tänud Wesico Project OÜ ja ehitusjärelvalvet teinud OÜ ...

05. mai

2017

OÜ Kose Vesi lõpetab 15. maist 2017 kütteperioodi Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila alevikes. Täiendav info: Rein Tamm kontakttelefon 5280130.