Kose-Uuemõisas algavad kaugkütte torustike ehitustööd
08. aug.

2017

Kose-Uuemõisas algavad kaugkütte torustike ehitustööd
Prindi uudis Prindi uudis

ELKIK-v

Kose-Uuemõisa alevikus riivavad täna kohati silma vanad maapealsed kaugkütte torustikud, millede soojakaod on samuti suured. Nende torustike rekonstrueerimiseks oli juba 2011. aastal koostatud Herman Inseneribüroo OÜ poolt rekonstrueerimisprojekt, kuid kahjuks ei olnud vahepealsetel aastatel  piisavalt rahalisi vahendeid tööde teostamiseks.

OÜ Kose Vesi taotles käesoleva aasta alguses SAlt Keskkonnainvesteeringute Keskus toetust  kaugkütte torustike ehituseks EL Ühtekuuluvusfondist ning sai posiitivse rahastusotsuse juulikuus.

Augustis viiakse läbi projekteerimis-ehitushange ehitaja leidmiseks. Tööd on planeeritud läbi viia kahes etapis. 2017. aasta lõpuks rekonstrueeritakse 220m maapealsed trassid asendades need eelisoleeritud maaaluste torustikega. 2018. aastal rajatakse juurde 190 m uusi trasse Tööstuse tn piirkonnas, millega luuakse uued liitusmisvõimalused 3 kinnistule.

 

Share This :