Vardja, Ravila ja Palvere üvk-de rekonstrueerimisest
13. juuli

2017

Vardja, Ravila ja Palvere üvk-de rekonstrueerimisest
Prindi uudis Prindi uudis

Vastavalt Kose valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (üvk ) arengukavale on planeeritud Vardja, Ravila ning Palvere asulate üvk-d rekonstrueerida aastatel 2018-2023 erinevate ehitusprojektide raames.

Et vee-ettevõttel on tekkinud vajadus kiirendada nende projektide elluviimist, tellis OÜ Kose Vesi  2017. aastal OÜlt Heka Projekt töö nende projektide tehnilis-tehnoloogiliste alternatiivide majandusliku analüüsi. Töös jõudis konsultant tulemuseni, et Palvere, Vardja ja Ravila reoveed on  majanduslikult  kõige soodsam pumbata puhastamiseks Kose aleviku reoveepuhastisse.

Rekonstrueerimistööde põhiprojekti koostamiseks viis OÜ Kose Vesi läbi riigihanke, mille tulemusena sõlmiti leping OÜ-ga Keskkond&Partnerid. Töö maksumuseks on 33740 eurot ning seda rahastab OÜ Kose Vesi. Projekt peab olema valmis novembris 2017.

 

Share This :