Kose-Uuemõisa ühisveevärgi rekonstrueerimise II etapi ehitustööd on lõpujärgus
11. mai

2017

Kose-Uuemõisa ühisveevärgi rekonstrueerimise II etapi ehitustööd on lõpujärgus
Prindi uudis Prindi uudis

Talv oli ehitamiseks soodne, mistõttu ehitaja lõpetas aleviku idaosas toimunud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise tööd üle kuu planeeritust varem. Selle eest suured tänud Wesico Project OÜ ja ehitusjärelvalvet teinud OÜ Keskkonnaprojekt töötajatele.

Uued torustikud paigaldati Metsa, Tööstuse, Sauna, Toominga tänavatele ning osaliselt Jõe, Kesk, Pargi ja Kosejõe tänavatele. Paljud piirkonna kinnistud said nüüd liitumisvõimalused ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga.

Rekonstrueeriti alevikku tarbeveega toitvat kaks (Elamute ning Tööstuse) puurkaev-pumplat. Hooned remonditi ja soojustati. Pumplatesse paigutatud uus automaatika hoiab surve ühisveevärgis ühtlasemana ning võimaldab rikete puhul meie töötajatel operatiivsemalt reageerida.

Paigaldati  12 tuletõrjevee hüdranti, mis tagavad piirkonnas nõuetekohase tulekustutusvee olemasolu.

Kose-Uuemõisa 1973. aastal ehitatud reoveepuhasti lammutati ning alates veebruarist pumbatakse Kose-Uuemõisas tekkiv reovesi puhastamiseks Kosele. Sellega hoitakse edaspidi kokku elektrit ning muid reovee puhastamisega seotud tehnoloogilisi kulusid.

Kuna ehitustööd lõppesid plaanitust varem, siis tekib nüüd väike viivitus ehitustööde käigus rikutud haljastuse ning teede taastamisega. Nimelt tellivad ehitajad juba sügisel taastustööde tegijatelt kevadeks sellised tööd ette ära. Kuna kevadel soovivad kõik korraga hakata taastustöödega tegelema, siis kahjuks ei ole sügisel kokkulepitud tähtaegu enam kevadel muuta võimalik. Taastustööde alguseks on planeeritud juuni esimesed nädalad.  Vabandame seetõttu ehituspiirkonna elanike võimalike ebameeldivuste pärast!

Kose-Uuemõisa ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni II etapi rekonstrueerimistöid rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning Kose Vallavalitsus.

Share This :