1. jaanuarist 2018 muutuvad veeteenuse hinnad
24. nov.

2017

1. jaanuarist 2018 muutuvad veeteenuse hinnad
Prindi uudis Prindi uudis

OÜ Kose Vesi teeninduspiirkonnas (Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila alevik, Oru, Palvere, Vardja, Kuivajõe ja Karla küla) kehtivad tänased vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad 1.05.2012. aastast.

Et katta sellest ajast koos elukalliduse kasvuga tõusnud tegevuskulusid, vähenenud müügimahte ning  ellu viia Kose valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavas järgnevateks aastateks ettenähtud rekonstrueerimisprojekte, tuli vastu võtta otsus teenuse hind ülevaadata.

Selleks esitas OÜ Kose Vesi oktoobri alguses Konkurentsametile vastava taotluse.

  1. novembril 2017.a. kinnitas Konkurentsiamet otsusega nr 9-3/2017-010 uued veeteenuse hinnad.

 

  1. jaanuarist 2018.a. kehtima hakkavad veeteenuse hinnad

 

  Hind km-ta €/m³ Hind km-ga €/m³
Tasu võetud vee eest 1,30 1,56
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 2,34 2,81

 

 

Veeteenuse hinna kõige suurem sisuline muutus toimub abonenttasu osas – see kaob kõikide tarbijate jaoks ära. Kui varem pidi keskmine meie klient tasuma vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest koos abonenttasuga 3,97 €/m³, siis uuest aastast 4,37 €/m³.

 

Kindlasti ei rõõmusta hinnatõusu uudis ühtegi meie klienti, kuid elades kallinevas ja meid ümbritseva keskkonna puhtusele üha suuremaid nõudmisi  esitavas maailmas on see kahjuks paratamatu.

Omalt poolt tagame kõigile meie klientidele läbi tehtud ja lähiaastatel tehtavate investeeringute puhtama elukeskkonna ja kraanist tuleva puhta joogivee.

Share This :