Sügisel algavad Kose reoveepuhasti laienduse ehitustööd
06. aug.

2020

  Kose aleviku reoveepuhasti rekonstrueeriti aastatel 2011-2012 ning on ettenähtud jõudlusele 450m3/d ja koormusele 3000 inimekvivalenti. Kose aleviku elanikkonna kasvust ning lähiasumite reovee sinna juhtimisest tulenevalt on tekkinud vajadus ...

23. juuli

2020

Seoses 24.07 toimuva veetrasside hooldepesuga on veekatkestus kell 00 – 4 alljärgnevates Kose aleviku piirkondades:Ujula tn 4 Pikk tn 1-25 Põllu tn Põllu põik Jõe tn Jõe põik Uustalu tn Kehra mnt Ravila mnt Aasa tn Pärna tn Spordiväljaku tn ...

20. juuli

2020

Seoses 21.07 toimuva veetrasside hooldepesuga on veekatkestus kella 10-16 alljärgnevatel Kose aleviku kinnistutel:Kodu tn – 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 50Pikk tn – 52, 54, 56, 74, 77, 81, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 105, 107Tedre tn – 2A, ...

13. juuli

2020

Seoses 16.07 toimuva veetrasside hooldepesuga on veekatkestus kella 10-16 alljärgnevatel Kose aleviku kinnistutel: Ujula tn 4, 4A, 4B, 4C Pikk tn 1, 2, 3, 5, 7 Põllu tn 3A, 6, 7, 10 Jõe põik 6, 8, 10 Uustalu arenduspiirkond Puhastamise käigus ...

13. juuli

2020

Seoses 14.07 toimuva veetrasside hooldepesuga on veekatkestus kella 10-16 alljärgnevatel Kose aleviku kinnistutel: Vahtra tn 12-16, 18, 20-21 Kodu tn 22, 24, 24A, 26, 28, 30,32 Hariduse tn 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 5 Ujula tn 7, 10 Pikk 4B, 8B Puhastamise ...

03. juuli

2020

OÜ Kose Vesi alustab 8. juulist 2020 joogivee kvaliteedi tagamiseks Kose aleviku veetorustike “õhk-vesi” pesu hooldustöid. Puhastamise käigus suunatakse veetorustikku õhku, mis segunedes veega eemaldab toru seintele kogunenud sette. Vältimaks ...

19. juuni

2020

16. juunil 2020.a. kooskõlastas Konkurentsiamet otsusega nr 7-3/2020-025 OÜ Kose Vesi Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila võrgupiirkonnas müüdava soojuse piirhinnad ning mis hakkavad kehtima 1. augustist 2020.   Hind km-ta €/MWh Hind km-ga €/MWh ...

19. mai

2020

OÜ Kose Vesi lõpetab 25. maist 2020 kaugkütte perioodi Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila alevikes. Täiendav info: Rein Tamm (5280130, rein@kosevesi.ee).

14. mai

2020

Seoses eriolukorra lõppemisega 18.maist 2020 lõpeb ka OÜs Kose Vesi külastuspiirang. Palume meie külalistel endiselt kinnipidada 2+2 reeglist: üheskoos tohib liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. ...

11. mai

2020

Alates 8. maist 2020 saavad SAst Keskkonnainvesteeringute Keskus küsida toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks eraisikud, kelle majapidamine asub alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal. Täpsemalt loe siit.