Sügisel algavad Kose reoveepuhasti laienduse ehitustööd
06. aug.

2020

Sügisel algavad Kose reoveepuhasti laienduse ehitustööd
Prindi uudis Prindi uudis

EL-v

KIK-v

 

Kose aleviku reoveepuhasti rekonstrueeriti aastatel 2011-2012 ning on ettenähtud jõudlusele 450m3/d ja koormusele 3000 inimekvivalenti.

Kose aleviku elanikkonna kasvust ning lähiasumite reovee sinna juhtimisest tulenevalt on tekkinud vajadus suurendada reoveepuhasti jõudlust ning puhastusvõimsust.

Ehitustööde aluseks on Sweco Projekt AS poolt koostatud põhiprojekt, millega nähakse ette suurendada reoveepuhasti jõudlust 650m3/d ning puhastusvõimsust 4500 inimekvivalendini. Ehitatakse kaks uut tehnoloogilist reoveepuhastuse liini, kaks korda suurendatakse reoveesette töötlemise jõudlust ning rajatakse reovee komposti ladustamiseks 2000m2 platsi.

Ehitustööd on planeeritud teostada 2021 aasta kevadeks.

Töid rahastab EL Ühtekuuluvusfondist SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja OÜ Kose Vesi.

Share This :