Kose reoveepuhasti puhastusvõimekus kahekordistub
04. nov.

2020

Kose reoveepuhasti puhastusvõimekus kahekordistub
Prindi uudis Prindi uudis

EL-v

KIK-v

Kose aleviku reoveepuhasti rekonstrueeriti 2012. aastal. Seoses Kose aleviku elanikkonna kasvuga ning Kose-Uuemõisa, Ravila, Vardja ja Palvere asumites tekkiva reovee juhtimisega puhastamiseks Kosele on Kose aleviku reoveepuhasti puhastusvõimsus ammendumas. Seetõttu alustasime 2019. aasta kevadel Kose reoveepuhasti laienduse projekteerimisega. Rekonstrueerimistööde põhiprojekti koostas AS SWECO Projekt. 2020. aasta suvel viisime läbi ehitushanke, mille tulemusena osutus edukaks pakkujaks RVT Ehitus OÜ.

Reoveepuhasti rekonstrueerimise ehitustööd algasid 2020. aasta septembris. Ehitustöödel teeb omanikujärelevalvet OÜ Inseneribüroo Telora meeskond.

Rekonstrueerimistööde käigus suurendatakse reoveepuhasti puhastusvõimsust 4500 inimekvivalendini. Samuti suureneb purgitava reovee vastuvõtu võimekus. Rajatakse kaks uut reovee bioloogilise puhastuse tehnoloogilist liini ning olemasolevates liinides vahetatakse välja tänaseks amortiseerunud seadmed. Reovee puhastuse käigus tekkiva sette töötlemiseks paigaldatakse täiendavad seadmed, mis suurendavad ka sette töötlemise võimekust üle 2 korra. Töödeldud sette kompostimiseks ehitatakse uus tugiaine (põhk) varjualune ja komposti ladustamisplats ning ostetakse tootlikum põhupurustaja. Uuendatakse ka puhasti tööd juhtiv automaatikasüsteem.

 

Ehitustööd lõppevad 2021. aasta kevadel. Reoveepuhasti rekonstrueerimise kogumaksumus on 1,4 miljonit eurot, millest 85% rahastab EL Ühtekuuluvusfondist SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning 15% OÜ Kose Vesi.

Share This :