1. juunist 2024 osutab Kose Vesi teenuseid ka Ardu ja Habaja alevikes
18. märts

2024

Vastavalt Kose Vallavolikogu otsusele nr 224, 21.12.2023, likvideeritakse 1. juuniks 2024 Sihtasutus Kõue Varahaldus  ning otsusega nr 239, 22.02.2024, määrati samast tähtajast Ardu ja Habaja alevikes veeteenuse osutajaks OÜ Kose Vesi. Samuti hakkab ...