Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni jaoks saab veel viimast korda toetust küsida
05. jaan.

2023

Jaanuarist saavad linnade ja asulate majaomanikud veel kord taotleda toetust veevärgi ja kanalisatsiooni rajamiseks, ent raha jagub vaid kiirematele. Toetus on mõeldud inimestele, kelle majapidamine või kinnistu asub tiheasustusalal ehk linnas, alevis, ...