Ühisveevärgist võetava kastmisvee kasutamisele hakkab kehtima piirang
10. apr.

2023

Peagi saabuvad kuumad ja kuivad suvepäevad toovad päevakorda jälle kastmisvee küsimuse. Kõrbevat muru ja närtsinud taimi on kõige mugavam kasta ühisveevärgist tuleva veega. Avad kraani ja vesi tuleb. Aga kas see on ka mõistlik, soodsam ja ...

10. apr.

2023

Nõukogude ajal väljakujunenud Oru küla asendiplaan on selline, et küllatki kompaktse keskuse ümber paiknevad kilomeetrise vahega üksikud elamurajoonid. Need suhteliselt väikese elanike arvuga piirkonnad on ühendatud omavahel pikkade ...

05. jaan.

2023

Jaanuarist saavad linnade ja asulate majaomanikud veel kord taotleda toetust veevärgi ja kanalisatsiooni rajamiseks, ent raha jagub vaid kiirematele. Toetus on mõeldud inimestele, kelle majapidamine või kinnistu asub tiheasustusalal ehk linnas, alevis, ...