Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni jaoks saab veel viimast korda toetust küsida
05. jaan.

2023

Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni jaoks saab veel viimast korda toetust küsida
Prindi uudis Prindi uudis

Jaanuarist saavad linnade ja asulate majaomanikud veel kord taotleda toetust veevärgi ja kanalisatsiooni rajamiseks, ent raha jagub vaid kiirematele. Toetus on mõeldud inimestele, kelle majapidamine või kinnistu asub tiheasustusalal ehk linnas, alevis, alevikus või külas, kuid ei ole selle ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga ühel või teisel põhjusel liidetud. Toetust antaksegi selleks, et saaks majapidamise nüüd liita. Hakatuseks tuleb kindlaks teha, et majapidamine asub keskkonnaministri kinnitatud reoveekogumisalal. Seda saab aadressi järgi kontrollida keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) kodulehel. Eraisikute veetaristu toetuse eelmine voor kestis aastatel 2018 – 2021 ning kolme aastaga jagati inimestele 17,37 miljonit eurot. Korraliku veevärgi sai Eestis selle käigus 9300 ja nõuetekohase reoveesüsteemi 13 000 inimest.

Reoveekogumisaladel võib toetust küsida: elamu ühendamiseks ühisveevärgiga, elamu ühendamiseks ühiskanalisatsiooniga, kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks, elamu omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks (alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal).
Ida-Virumaalt esitati 274 taotlust, siia eraldatud 681 000 euro toel sai 383 inimest nõuetele vastava joogivee ja 845 inimest korraliku reoveesüsteemi.

Uues taotlusvoorus jagamisele minev summa on eelmisega võrreldes pisike, vaid 800 000 eurot, millest jagub hinnanguliselt 300 taotlejale.

Toetuse suurus lähtub samalaadsete ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Varasemate toetuste summad jäid vahemikku 1132 – 3792 eurot. Taotleja peab arvestama, et omaosalus tuleb tal endal katta.

Need majapidamised, kes kahe taotlusvooru vahel liitumise oma kuludega ära tegid, paraku tagantjärele toetust ei saa.

Uuel rahastusperioodil Euroopa Liit enam eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu arendamist suure tõenäosusega ei toeta, seega avaneb jaanuaris viimane võimalus seda toetust taotleda.

Täpsemat infot toetuse tingimuste kohta saab KIKi kodulehelt: https://www.kik.ee/et/uudised/eraisikute-veetaristu-toetus-tuleb-taas

 

Share This :