Oru küla ühisveevärgi rekonstrueerimine on lõppenud
10. apr.

2023

Oru küla ühisveevärgi rekonstrueerimine on lõppenud
Prindi uudis Prindi uudis

Nõukogude ajal väljakujunenud Oru küla asendiplaan on selline, et küllatki kompaktse keskuse ümber paiknevad kilomeetrise vahega üksikud elamurajoonid. Need suhteliselt väikese elanike arvuga piirkonnad on ühendatud omavahel pikkade ühendustorustikega terviklikuks ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemiks. 2007 aastast lisandus sellesse süsteemi veel nn Oru Arenduse elamupiirkond. Sellise taristu struktuuri tõttu on olnud Orus küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine kallis. Et seda kulu hajutada pikemale ajale, ongi Orus ühisveevärki rekonstrueeritud erinevates etappides – 2010 aastal Männimäel, 2013 aastal kogu küla veevärgi rajatised, 2019 aastal küla lõuna osa ning lõpuks 2022 aastal Heinamäel ja küla keskosas.

 

2022 aastal teostatud Oru küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise IV etapi käigus vahetati välja Heinamäe ja küla keskosa kanalisatsioonitorustikud ning ehitati vana reoveepuhasti asemele uus. Reovee puhastustehnoloogia valikul on arvestatud Oru küla elanikkonna võimaliku 30 protsendise suurenemisega ning kehtivate keskkonnanõuetega. Puhasti katsetus algas detsembri alguses ning lõppes jaanuaris. Kinnises hoones paiknev reoveepuhasti hoiab ära ka võimaliku lõhnahäiringu levimise ümbruskonda. Elektrikatkestuse puhul tagab puhasti töö reservtoite generaator.

 

Ehkki ehitustööd põhjustasid müra, tolmu, künklikke tänavaid ja ümbersõite, suhtusid Oru küla inimesi sellesse mõistvalt.  Aitäh teile selle eest!

 

Torustike ja biopuhasti rekonstrueerimise projekti koostas Keskkond Partnerid OÜ ning tööd teostas AS TREV-2 Grupp. Omanikujärelevalvet tegi ehitustöödel Inseneribüroo Telora OÜ.

 

Kogu projekti käibemaksuta maksumuseks kujunes 1,03 miljonit eurot, millest 518 896 eurot tasus SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 250 000 eurot Kose vald ning 262 704 eurot OÜ Kose Vesi.

Share This :