Uudised
07. mai

2018

OÜ Kose Vesi lõpetab 10. maist 2018 kaugkütte perioodi Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila alevikes. Täiendav info: Rein Tamm (5280130, rein@kosevesi.ee).

24. nov.

2017

OÜ Kose Vesi teeninduspiirkonnas (Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila alevik, Oru, Palvere, Vardja, Kuivajõe ja Karla küla) kehtivad tänased vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad 1.05.2012. aastast. Et katta sellest ajast koos elukalliduse kasvuga ...

26. sept.

2017

Tarbijate soovil alustati 21. septembril Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila alevikes kaugküttega.

08. aug.

2017

Kose-Uuemõisa alevikus riivavad täna kohati silma vanad maapealsed kaugkütte torustikud, millede soojakaod on samuti suured. Nende torustike rekonstrueerimiseks oli juba 2011. aastal koostatud Herman Inseneribüroo OÜ poolt rekonstrueerimisprojekt, ...

13. juuli

2017

Vastavalt Kose valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (üvk ) arengukavale on planeeritud Vardja, Ravila ning Palvere asulate üvk-d rekonstrueerida aastatel 2018-2023 erinevate ehitusprojektide raames. Et vee-ettevõttel on tekkinud vajadus kiirendada ...

11. mai

2017

Talv oli ehitamiseks soodne, mistõttu ehitaja lõpetas aleviku idaosas toimunud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise tööd üle kuu planeeritust varem. Selle eest suured tänud Wesico Project OÜ ja ehitusjärelvalvet teinud OÜ ...

05. mai

2017

OÜ Kose Vesi lõpetab 15. maist 2017 kütteperioodi Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila alevikes. Täiendav info: Rein Tamm kontakttelefon 5280130.  

11. okt.

2016

OÜ Kose Vesi poole on viimase aasta jooksul korduvalt pöördutud murega miks joogivesi  on punast värvi, miks veel on ebameeldiv lõhn ning miks vee surve kõigub? Kui vesi jõudis tarbijateni veel nõukogude aegsete raudtorude kaudu, siis leidus ...

11. okt.

2016

Kose-Uuemõisa alevikus oli pikka aega pilku riivanud kasutuseta jäänud vana varisemis- ja reostusohtlik masuudihoidlahoone, mis nüüd SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toel lammutati. Lähemalt loe siit.

23. sept.

2016

OÜ Kose Vesi alustab 30. septembrist  2016/2017 kütteperioodi Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila alevikes. Täiendav info: Rein Tamm kontakttelefon 5280130.