Eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise toetuse eelarve on täitunud
19. apr.

2021

Eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise toetuse eelarve on täitunud
Prindi uudis Prindi uudis

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) sulgeb eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise toetuste vooru 20. aprillil 2021.

KIKi veemajanduse valdkonnajuhi Tõnn Tuvikese sõnul on pärast teate väljasaatmist, et sulgeme vooru, taotluste esitamine hüppeliselt kasvanud. Ainuüksi kolmel viimasel päeval on taotlusi esitatud sama palju, kui varasemalt laekus neid ühes kuus. „Vahendeid võib veel vabaneda menetluses olevate projektide arvelt või käimasolevate projektide katkestamistest, kuid kindlasti ei taga see rõõmusõnumit kõikidele ootel olevatele taotlejatele. Seega reaalsus on see, et enam meile paraku taotlust esitada pole mõtet, kuna ootejärjekord on juba piisavalt pikk ,“ lisab ta.

Toetuse eesmärk oli tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavus ning reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisaladel. Toetust said taotleda füüsilised isikud elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks.

Toetust anti struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetmest „Veemajandustaristu arendamine” ning Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Share This :