1. juulist 2022 OÜ Kose Vesi teeninduspiirkondades uued veeteenuse hinnad
01. juuni

2022

1. juulist 2022 OÜ Kose Vesi teeninduspiirkondades uued veeteenuse hinnad
Prindi uudis Prindi uudis

Seoses 2021-2022 aastatel Kose aleviku reoveepuhasti ning Oru küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks tehtud investeeringutega ja inflatsioonist tingitud  püsikulude suurenemisega, esitas OÜ Kose Vesi Konkurentsiametile taotluse veeteenuse hinna muutmiseks.

  1. mail 2022 kooskõlastas Konkurentsiamet otsusega nr 9-3/2022-014, uued veeteenuse hinnad, mis hakkavad kehtima OÜ Kose Vesi teeninduspiirkondades 1. juulist 2022.

 

Hind käibemaksuta €/m³

Hind käibemaksuga €/m³

Tasu võetud vee eest

1,55

1,86

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

2,75

3,30

 

Share This :