Uudised
09. juuni

2014

OÜ Kose Vesi esitas 2014. aasta veebruaris SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus taotluse Kose-Uuemõisa aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (üvk) rekonstrueerimise I etapi rahastamiseks. SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu otsustas oma ...

30. okt.

2013

 Täname,  et  olete  olnud  OÜ Kose Vesi  klient,  ning  loodame,  et  olete  meiega rahul.  Olete  seni arvete tasumiseks kasutanud otsekorralduse lahendust, mis Euroopa Liidu regulatsiooni tõttu alates  1.02.2014  Eestis  selle  ...

08. okt.

2013

Konkurentsiamet kinnitas 2013/2014 kütteperioodi kaugkütte hinna Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila asulates (vt hinda ja Konkurentsiameti otsust). Tänu Kose valla kommunaalettevõtete ühendamisele ning  üleminekule kõigis kolmes asulas ...

01. okt.

2013

Eesti elanikkonnale pakutav joogivesi reeglina täiendavat filtreerimist ei vaja…,  Loe edasi  

27. sept.

2013

Seoses ilmade jahenemisega alustab OÜ Kose Vesi alates 27.09.  2013/2014 kütteperioodiga Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila alevikes. Seoses OÜ UM-Soojus ja OÜ Kose Vesi ühinemisega, tegeleb kõikide kaugkütte klientidega edasi OÜ Kose Vesi. ...

04. sept.

2013

Augustikuu teises pooles alustati Palvere küla, Oru küla Heinamäe ja keskuse piirkondade ning Kose-Uuemõisa Kosejõe piirkonna ühisveevärkide rekonstrueerimistöid. Loe lähemalt siit:  13.08.22 Algasid veevärkide rekonstrueerimistööd

31. juuli

2013

Vastavalt Kose Vallavolikogu otsusele nr 203, 20.juulist 2013, liideti 1.juulist 2013 OÜ Kose Vesi ja U-M Soojus OÜ. 13.07.29 Ühinesid Kose valla kommunaalettevõtted

18. juuni

2012

Hanke “Kose-Uuemõisa ühisveevärgi – ja kanalisatsioonitorustike ning rajatiste rekonstrueerimise eelprojekti koostamine” edukaks pakkujaks tunnistati OÜ EL Konsult, kellega sõlmiti ka leping.

30. märts

2012

OÜ Kose Vesi kooskõlastas uuesti Konkurentsiametis veeteenuse hinnad.  Parandati eelmise kooskõlastamise käigus sisse lipsanud viga: abonenttasu reovee ärajuhtimise eest on nüüd tarbimisgrupile 101-150m3 kuus 26.10 euri koos käibemaksuga. ...

29. veebr.

2012

ALATES 01.MÄRTSIST MUUTUS OÜ KOSE VESI AADRESS JA KONTAKTTELEFONID!  Vaata lähemalt siit..