Kuulutati välja riigihanked Kose-Uuemõisa üvk rekonstrueerimistöödeks
22. juuli

2014

Kuulutati välja riigihanked Kose-Uuemõisa üvk rekonstrueerimistöödeks
Prindi uudis Prindi uudis

OÜ Kose Vesi avaldas Riigihangete Registri riigihangete e-keskkonnas kaks riigihanget Kose-Uuemõisa aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni IA etapi rekonstrueerimiseks:

  • RH 154070  ”Kose-Uuemõisa aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise ehitustööd  IA etapp”
  • RH 153266 Kose-Uuemõisa aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni IA etapi rekonstrueerimistööde ehitusjärelvalveteenus” 

Ehitustööde riigihange 154070

Planeeritud on rekonstrueerida:

  • 3,9 km veetorustikku 
  • 4,2 km kanalisatsioonitorustikku (sh 1,1 km survekanalisatsiooni torustikku)
  • asula reovee peapumpla (Kosejõe) ning paigaldada kaks uut reoveepumplat;
  • rajada tulekustutusvee torustikku  2,1 km ning paigaldada 13 hüdranti. Rajada Pirita jõe äärde tuletõrjeveevõtu koht koos tuletõrjepumplaga.

Ehitustööd on planeeritud teostada ajavahemikus september 2014-juuni 2015.

Pakkumus tuleb esitada 8.08. 2014 kella 10.00-ks Riigihangete Registri riigihangete e-keskkonnas  https://riigihanked.riik.ee/register.

 

Ehitusjärelvalve riigihange 153266

Ehitusjärelvalve ülesandeks on omanikujärelvalve teostamine riigihanke 154070 raames tehtavatele töödele.

Lisaks plaanib OÜ Kose Vesi läbi viia septembris 2014 Kose-Uuemõisa Pargi tänava kaugkütte torustike (170m) rekonstrueerimise hanke. Ka sellele tööle omanikujärelvalve teenuse osutamine kuulub hanke 153266 mahtu.

Pakkumus tuleb esitada 12.08. 2014 kella 10.00-ks Riigihangete Registri riigihangete e-keskkonnas  https://riigihanked.riik.ee/register.

 

Share This :