- Kose Vesi - https://www.kosevesi.ee -

Kuulutati välja riigihanked Kose-Uuemõisa üvk rekonstrueerimistöödeks

OÜ Kose Vesi avaldas Riigihangete Registri riigihangete e-keskkonnas kaks riigihanget Kose-Uuemõisa aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni IA etapi rekonstrueerimiseks:

Ehitustööde riigihange 154070

Planeeritud on rekonstrueerida:

Ehitustööd on planeeritud teostada ajavahemikus september 2014-juuni 2015.

Pakkumus tuleb esitada 8.08. 2014 kella 10.00-ks Riigihangete Registri riigihangete e-keskkonnas  https://riigihanked.riik.ee/register [1].

 

Ehitusjärelvalve riigihange 153266

Ehitusjärelvalve ülesandeks on omanikujärelvalve teostamine riigihanke 154070 raames tehtavatele töödele.

Lisaks plaanib OÜ Kose Vesi läbi viia septembris 2014 Kose-Uuemõisa Pargi tänava kaugkütte torustike (170m) rekonstrueerimise hanke. Ka sellele tööle omanikujärelvalve teenuse osutamine kuulub hanke 153266 mahtu.

Pakkumus tuleb esitada 12.08. 2014 kella 10.00-ks Riigihangete Registri riigihangete e-keskkonnas  https://riigihanked.riik.ee/register [1].