Kose-Uuemõisa aleviku üvk rekonstrueerimisel roheline tuli!
09. juuni

2014

Kose-Uuemõisa aleviku üvk rekonstrueerimisel roheline tuli!
Prindi uudis Prindi uudis

OÜ Kose Vesi esitas 2014. aasta veebruaris SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus taotluse Kose-Uuemõisa aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (üvk) rekonstrueerimise I etapi rahastamiseks. SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu otsustas oma koosolekul 3.06.2014 toetada seda projekti 760 000 euroga.

Vastavalt Kose ja Kõue valla ühinemislepingus kokkulepitule tasub Kose vald riigi poolt eraldatud ühinemisrahadest 150 000 eurot Kose-Uuemõisa üvk rekonstrueerimiseks. 2014.aasta valla eelerves on ettenähtud tööde finantseerimiseks 75 000 eurot.

Aleviku üvk I etapi rekonstrueerimise projekt hõlmab Kesk tänavast lääne poole jäävat elamupiirkonda (Kaevu, Põllu, Kalda, Allika, Aia, Välja, Kase, osaliselt Jõe, Tiigi, Pargi tänavad) ning Kosejõe kooli ümbrust. Projekti kohaselt rekonstrueeritakse kõik selle piirkonna trassid ning paigaldatakse kolm reoveepumplat. Samuti lahendatakse selle piirkonna tuletõrjeveeküsimus.

Et ehituspiirkond jääb osaliselt Kuivajõe ning Pirita jõe ehituskeeluvööndisse, siis otsustas Kose vald algatada nende piirkondade detailplaneeringu. Loodatavasti saadakse detailplaneering valmis augustis, sest muidu ei ole võimalik saada ehitustöödeks ehitusluba. Sel juhul on planeeritud viia läbi ehitushange ehitaja leidmiseks juulis ning ehitustöödega alustada augusti teises pooles.

Share This :