“Kose-Uuemõisa ühisveevärgi – ja kanalisatsioonitorustike ning rajatiste rekonstrueerimise eelprojekti koostamine”
18. juuni

2012

“Kose-Uuemõisa ühisveevärgi – ja kanalisatsioonitorustike ning rajatiste rekonstrueerimise eelprojekti koostamine”
Prindi uudis Prindi uudis

Hanke “Kose-Uuemõisa ühisveevärgi – ja kanalisatsioonitorustike ning rajatiste rekonstrueerimise eelprojekti koostamine” edukaks pakkujaks tunnistati OÜ EL Konsult, kellega sõlmiti ka leping.

Share This :