- Kose Vesi - https://www.kosevesi.ee -

“Kose-Uuemõisa ühisveevärgi – ja kanalisatsioonitorustike ning rajatiste rekonstrueerimise eelprojekti koostamine”

Hanke “Kose-Uuemõisa ühisveevärgi – ja kanalisatsioonitorustike ning rajatiste rekonstrueerimise eelprojekti koostamine” edukaks pakkujaks tunnistati OÜ EL Konsult, kellega sõlmiti ka leping.