Kastmisvee avaldus
Kastmisvee arvestuse avaldus

Palun võimaldada suveperioodil (ajavahemikus 01. juuni-31. august) kanalisatsiooniteenuse arve vähendamist, seoses mittekanaliseeritava ühisveevärgi kasutamisega kastmiseks kinnistul aadressiga:

Kinnitan, et olen teadlik kastmisvee arvestamise korrast:

1. Kastmiseks kasutatud vee kogus mõõdetakse kastmisveetorule paigaldatud veemõõtja järgi.
või
2. Kastmiseks kasutatud vee kogus leitakse arvutuslikult.
Arvestuse aluseks on eelneva talvise perioodi 3 kuu, s.o 01. jaanuar kuni 31.märts keskmine kuu veetarbimine. Kui kliendi suveperioodi, s.o 01.juuni – 31.august , keskmine kuine veetarbimine on talvise perioodi keskmisest kuisest tarbimisest suurem, loetakse ühiskanalisatsiooni
juhitud heitvee hulk võrdseks talvise perioodi keskmise kuise veetarbimise alusel arvutatud heitvee
kogusega.

Soovin pidada kastmisvee arvestust punkt järgi:
12

Nimi

Postiaadress

Telefoninumber

E-post