Toetus eraisikutele vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks
11. mai

2020

Toetus eraisikutele vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks
Prindi uudis Prindi uudis

Alates 8. maist 2020 saavad SAst Keskkonnainvesteeringute Keskus küsida toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks eraisikud, kelle majapidamine asub alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal. Täpsemalt loe siit.

Share This :