- Kose Vesi - https://www.kosevesi.ee -

Toetus eraisikutele vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

Alates 8. maist 2020 saavad SAst Keskkonnainvesteeringute Keskus küsida toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks eraisikud, kelle majapidamine asub alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal. Täpsemalt loe siit [1].