Sõlmiti leping Kose-Uuemõisa aleviku üvk rekonstrueerimise II etapi projekti koostamiseks
17. juuni

2015

Sõlmiti leping Kose-Uuemõisa aleviku üvk rekonstrueerimise II etapi projekti koostamiseks
Prindi uudis Prindi uudis

12.06.2015 sõlmiti leping Entec Eesti OÜga Kose-Uuemõisa aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise projekti koostamiseks.

Projektpiirkonda kuuluvad Kesk, Sauna, Tööstuse, Metsa, Pihlaka, Toominga tänavad ning osaliselt ka Jõe, Tiigi, Pargi ja Kosejõe tänavad.

Projekteerimistööde käigus peab valmima projektpiirkonna trasside rekonstrueerimise projekt, aga ka puurkaev-pumplate ning reoveepuhasti rekonstrueerimise projektid. Valmib ka projekt Kesk tänava piirkonna tööstusettevõtete kaugküttega varustamiseks.

Projektid peavad valmis olema 2015 aasta lõpuks.

 

Ehitustöödega on planeeritud alustada 2016. aasta sügisel. Selle aja ning projekti valmimise tähtaja vahele mahub ehitustöödeks vajalike rahaliste vahendite hankimiseks kuluv aeg.

 

Projekteerimistöödeks on geodeetidel vaja teha eelnevaid mõõdistustöid ka projektpiirkonda jäävatel  kinnistutel Seega palume mõistvat suhtumist geodeetidesse, kes oma töö tegemiseks peavad teie kruntidele sisenema.

Projekteerijad peavad kooskõlastama kirjalikult kinnistu omanikega liitumispunktide asukohad ja sügavused. Kooskõlastamine saab reeglina toimuma kirja või e-kirja teel, kuid olenevalt otsustamise keerukusest tehakse osa kooskõlastamisi projekteerija poolt kindlasti ka kohapeal. Kinnistu omanikel, kellel praegu vee- või kanalisatsioonivõrguga liitumine puudub, palume aegsasti läbi mõelda sobivaim koht krundi piiril, milleni tänavatorustik ehitada. Liitumispunktide kooskõlastamine ei too veel kaasa kohustust ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liituda ning samuti ei kaasne liitumispunkti kooskõlastamisega mitte mingeid rahalisi kohustusi.

 

Lisaks küsitakse uutelt, täna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga mitteliitunutelt, nõusolekut kunagi tulevikus liituda. Seda nõusolekut on vaja saada ehitustööde rahastamiseks SA Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt. Selle põhimõttelise nõusoleku saamine elanikelt on nende üks rahastamise tingimusi ning sellise nõusoleku andmine ei kohusta samuti kedagi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liituma!

Plaani järgi toimuvad eelkirjeldatud kooskõlastamised juulis-augustis.

Share This :