Riigihange Kose-Uuemõisa aleviku üvk ja kaugküttetorustike rekonstrueerimise II etapi põhiprojekti koostamiseks
23. apr.

2015

Riigihange Kose-Uuemõisa aleviku üvk ja kaugküttetorustike rekonstrueerimise II etapi põhiprojekti koostamiseks
Prindi uudis Prindi uudis

OÜ Kose Vesi kuulutas välja riigihanke:

„Kose-Uuemõisa aleviku üvk ning kaugküttetorustike rekonstrueerimise II etapi põhiprojekti koostamine“

Riigihanke registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 162106

 

Hankelepingu raames tuleb läbi viia Kose-Uuemõisa alevikus projektpiirkonnas geodeetilised-, geoloogilised- ning reoveepuhasti uuringud. Koostatakse tehnorajatiste rekonstrueerimise ehitustöödeks põhiprojekt, mille osad on: üvk torustike, kaugküttetorustike, puurkaev-pumplate ning reoveepuhasti projekt.

 

Tööd rahastab OÜ Kose Vesi.

Hankelepingu kestus 154 päeva.

 

Hankedokumendid on tasuta kättesaadavad E-riigihangete keskkonnas: https://riigihanked.riik.ee

Hankedokumentidele juurdepääsu tähtpäev (viimane päev) on 17.05.2015, kell 12.00.

 

Pakkumuste esitamise koht ja tähtaeg:  https://riigihanked.riik.ee, 18.05.2015, kell 12.00.

Pakkumus peab olema kehtiv 90 päeva alates esitamise tähtajast.

Hindamiskriteerium: madalaim hind.

Eeldatav  lepingu maksumus: 30000 eurot.

 

Lisa informatsioon:  Margus Proos, margus@kosevesi.ee, 5141650

Share This :