Kose-Uuemõisa üvk rekonstrueerimise II etapi ehitushanked
15. sept.

2016

Kose-Uuemõisa üvk rekonstrueerimise II etapi ehitushanked
Prindi uudis Prindi uudis

OÜ Kose Vesi kuulutas välja Kose-Uuemõisa aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (üvk) rekonstrueerimise II etapi ehitustööde (RH 176291) ning ehitusjärelvalve hanked (RH 178014).

Ehitustööde käigus rekonstrueeritakse aleviku idapoolse piirkonna üvk torustikud – Pihlaka, Toominga, Metsa, Tööstuse, Kesk, Sauna, Pargi tänavatel. Lisaks paigaldatakse uued torustikud ka eelmises etapis osaliselt vahetatud Jõe, Tiigi ja Kosejõe tänavatel.

Piirkond saab ehitustööde tulemusena nõuetekohase tuletõrjeveevarustuse.

Algeselt oli planeeritud rekonstrueerida ka Kose-Uuemõisa reoveepuhasti, kuid projekteerimise käigus tehtud tasuvusarvutuste tulemusena langetati otsus vana puhasti lammutada ning alevikus tekkiv reovesi suunata puhastamiseks Kose aleviku reoveepuhastisse. Selleks projekteeriti kahe aleviku vahele 3,7 km pikkune reovee survetrass.

Rekonstrueerimistööde käigus korrastatakse muuhulgas Kose-Uuemõisa alevikku joogiveega varustavad Elamute ja Tööstuse puurkaev-pumplad.

Üvk rekonstrueerimise projekti koostas OÜ Entec Eesti.

Kokku tuleb ehitajal:

  • rekonstrueerida või ehitada 3,8 km veetorustikku;
  • rekonstrueerida või ehitada 3,2 km isevoolset ning 4,4 km survekanalisatsiooni (sh 3,7 km Kose-Uuemõisa alevikust Kose alevikuni) torustikku;
  • rekonstrueerida üks (Metsa tn) ning paigaldada üks uus  reoveepumpla (Toominga tn);
  • ehitada tuletõrjevee torustikku  2,8 km;
  • rekonstrueerida 2 puurkaev-pumplat;
  • lammutada Kose-Uuemõisa reoveepuhasti.

Leping ehitajaga on plaanis sõlmida oktoobrikuu keskel ning ehitustööd algavad tõenäoliselt novembri alguses. Ehitustööde lõpp on planeeritud juuli 2017.

Ehitustööde maksumuseks on planeeritud 1,1 miljonit eurot ning töid finantseerivad Kose Vald ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Share This :