- Kose Vesi - https://www.kosevesi.ee -

2017-2018 Kose-Uuemõisa kaugküttetrasside ehitus

EL [1]KIK-v [2]

EL Ühtekuuluvusfondi toel rekonstrueeriti 2017/2018 Kose-Uuemõisa alevikus Kesk ja Tööstuse tänavate piirkonda jäävad kaugküttetorustikud.

Rekonstrueeriti 220 m maapealseid trasse asendades need eelisoleeritud maaaluste torustikega ning  ehitati juurde Tööstuse tn piirkonnas 190 m uusi trasse. Loodi juurde uued liitusmisvõimalused 3 kinnistule.

Tööde maksumuseks kujunes 128390 eurot, millest OÜ Kose Vesi tasus poole.

Töid teostas EG Ehitus AS ning ehitusjärelvalvet AS Infragate Eesti.