- Kose Vesi - https://www.kosevesi.ee -

Kose alevikus saab ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks küsida toetust

Alates 5. juunist saab Keskkonnainvesteeringute Keskusest küsida toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks. Toetust antakse nende asulate elanikele, kus elab üle 2000 inimese. Kose vallas saavad taotluse esitada ainult Kose aleviku kinnistute omanikud.

Mida silmas pidada:

Taotlemise alustamiseks on muuhulgas vaja OÜle Kose Vesi esitada liitumistaotlus tehniliste tingimuste väljastamiseks. Liitumistaotluse blanketi saab OÜ Kose Vesi kontorist või kodulehelt (www.kosevesi.ee/kliendile/blanketid [1]). 14 kalendripäeva jooksul vaadatakse taotlus läbi ning saadetakse tehnilised tingimused.

Täpsem info tingimuste ja toetuse taotlemise protsessi kohta on leitav Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehelt (www.kik.ee [2]).