- Kose Vesi - https://www.kosevesi.ee -

Vee-ja kanalisatsiooni teenus

Veevarustamise ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenus
Hinnad kooskõlastatud Konkurentsiametiga (otsus 28.11.2019 nr 9-3/2019-011). 

Hinnad kehtivad alates 1.01.2020.a.

 

    Hind km-ta Hind km-ga
1. Tasu võetud vee eest 1,36 €/m³ 1,63 €/m³
2. Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 2,54 €/m³ 3,05 €/m³