- Kose Vesi - https://www.kosevesi.ee -

Hea võimalus lasta tasuta kontrollida oma puurkaevu vee kvaliteeti

Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EKUK) kutsub maapiirkondades elavaid salv- ja puurkaevude kasutajaid osalema uuringus, et koguda infot kaevude vee kvaliteedi kohta.

Hea võimalus lasta kontrollida salv- või puurkaevu vett. Uuring on TASUTA!

Täpsem info EKUK i pressiteatest http://www.klab.ee/6953/joogiveeuuring/ [1]

või Maalehes ilmunud artiklist http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/kaevuomanikele-avaneb-hea-voimalus-joogivee-kvaliteedi-kontrollimiseks?id=84632133 [2]

Inimestel, kes soovivad uuringus osaleda, palutakse täita elektrooniline küsimustik 17. detsembriks siin [3] või helistada 6 112 946 ja 7 307 277.